Fågelvakten
Bild på fågelvakten
Fågelvakten som täcker ett område på ca. 1 ha (10.000 m2) kan levereras med olika fåglars varningsläten. Sortimentet består idag avkaja, råka, gråtrut, fiskmås, skrattmås, kråka och björktrast. Nya fågelarter tillkommer successivt. Kontakta Caporama för mer information. Fågelvakten är effektiv och driftsäker, den har nämligen inga rörliga delar. Detsamma gäller alla våra produkter. Fågelvakten är liksom Animal Away försedd med fotocell som ser till att den fungerar under endast dAAnets ljusa timmar. Fotocellen kan kopplas ifrån, den är dessutom reglerbar. Även tiden och intervallerna för fågellätet är justerbart. En uppladdning av batterierna räcker ca. 2 veckor, laddare medföljer.

Pris: 9500:- inkl moms för huvudapparaten och 680:- inkl moms för varje extra läte.

Klicka för besöka Caporama