Sorkstav Extra


Sorkstav Extra är en kraftigare variant av den standard sorkstav modellen. Den ger är ett miljövänligt och säkert sätt att få bort mullvad och sork från gräsmattan, odlingen mm. Mullvadar och sorkar har dålig syn men istället har de en känslig hörsel och känner av vibrationer i marken, vilket de uppfattar som ett hot mot sin existens.
Sorkstaven utnyttjar sorkarnas känslighet mot vibrationer i marken genom att sända ut vibrationer var 15:e sekund. Detta skrämmer och irriterar sorkarna som då flyr. Sorkstaven är helt ofarlig för maskar och skalbaggar. Sorkstaven har en räckvidd på ca. 1000 m2 beroende på markens beskaffenhet. Drivs med 4 st 1,5 V batterier som räcker ca 4-6 månader.

Pris 745:- inkl moms och frakt (batterier medföljer ej)

Klicka för besöka Caporama